poniedziałek, 29 marzec 2021 12:06

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy PSZOK

Napisane przez Joanna Kłoczko

Ogłoszenie - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy PSZOK

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2729/2021

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz 2019 ze zm) zwana dalej u.p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29-03-2021 pod numerem 2021/BZP 00024461/01

Termin składania ofert 09.04.2021 godzina 10:00.

ID postępowania z miniPortalu: 67e3ad00-9630-4e05-857e-3acb6684c5be

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/67e3ad00-9630-4e05-857e-3acb6684c5be

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"

Część 1: 87.330,00  zł brutto

Część 2: 69.495,00 zł brutto

Część 3: 69.495,00 zł brutto

Część 4: 69.495,00 zł brutto

Część 5: 69.495,00 zł brutto

Część 6: 69.495,00 zł brutto

Informacja o wyniku postępowania

Pobierz:
Informacja_o_wyniku

Wybór oferty - 28.04.2021r.

Pobierz:
Informacja_o_wyborze_oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania - część 3 - 13.04.2021r.
Pobierz:
Zawiadomienie_o_unieważnieniu

Informacja z otwarcia ofert - 09.04.2021r.
Pobierz:
Zestawienie_ofert

Pobierz:

Ogłoszenie_o_zamówieniu

Ogłoszenie_o_zamówieniu_zmiana_2021_03_30

SIWZ_doc

SIWZ_pdf

Koncepcja_PSZOK_Orzysz

Koncepcja_PSZOK_Ryn

Koncepcja_PSZOK_Miłki

Koncepcja_PSZOK_Wydminy

Koncepcja_PSZOK_Banie_Mazurskie

Koncepcja_PSZOK_Srokowo

PSZOK_Orzysz_Model

PSZOK_Ryn_Model

PSZOK_Miłki_Model

PSZOK_Wydminy_Model

PSZOK_Banie_Mazurskie_Model

PSZOK_Srokowo_Model