piątek, 01 październik 2021 08:46

Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12

Napisane przez Joanna Kłoczko

Przetarg nieograniczony na usługę: usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2721/2021

Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2021r. poz. 1129) 

Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.09.2021 roku, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01.10.2021r.

Identyfikator postępowania miniPortal : 9cea653c-1b7f-4035-8afb-8d0181063760

Link do miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9cea653c-1b7f-4035-8afb-8d0181063760

Pobierz:

Ogloszenie

SWZ_doc

SWZ_pdf

JEDZ_doc

JEDZ_pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Pobierz:

Ogloszenie

Wybór oferty -26.11.2021

Pobierz:
Wybor_oferty

Informacja z otwarcia ofert - 08.11.2021

Pobierz:
Zestawienie_ofert

Informacja o kwocie na sfinansowanie przedmiotu zamówienia

Pobierz:
Kwota na sfinansowanie zamówieniaPYTANIA I ODPOWIEDZI

Pobierz:
Pytania_i_odpowiedzi_2021_10_22