środa, 26 styczeń 2022 08:06

Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów

Napisane przez Joanna Kłoczko

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2727/2022

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz 1129 ze zm) zwana dalej u.p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26-01-2022 pod numerem 2022/BZP 00035073/01

Termin składania ofert 04.02.2022 godzina 09:00.

ID postępowania z miniPortalu: a680835a-3f12-4806-acff-80979e97c3e4

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a680835a-3f12-4806-acff-80979e97c3e4

Pobierz:

ogloszenie

SWZ_pdf

SWZ_docx


Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Pobierz:
kwota_na_sfinansowanie_zamówienia

Informacja z otwarcia ofert - 04.02.2022r.
Pobierz:
zestawienie_ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_17.02.2022r.

Pobierz:

informacja_o_wyborze_oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Pobierz:
ogloszenie

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia


Pytania i odpowiedzi

 2727/2022/Pytanie 1
Ilość w skali roku ok. 50t, co ile mniej-więcej byłyby odbiory?
Odpowiedź 2727/2022/Pytanie 1
Patrz SWZ Część II – opis przedmiotu zamówienia
,,Zamawiający będzie wysyłał dyspozycję odbioru biorąc pod uwagę pełen załadunek środka transportu Wykonawcy”, w związku z powyższym w zależności od posiadanego środka transportu Wykonawcy.

 2727/2022/Pytanie 2
Rozumie, że zbieracie maksymalną ilość i ładujemy jednorazowo całe auto typu firanka tak?
Odpowiedź 2727/2022/Pytanie 2
Patrz SWZ Część II – opis przedmiotu zamówienia
,,Zamawiający będzie wysyłał dyspozycję odbioru biorąc pod uwagę pełen załadunek środka transportu Wykonawcy”

 2727/2022/Pytanie 3
Czy odbiory częściej ale mniejszym autem do ok.2,5-3 t
Odpowiedź 2727/2022/Pytanie 3
Patrz SWZ Część II – opis przedmiotu zamówienia
,,Zamawiający będzie wysyłał dyspozycję odbioru biorąc pod uwagę pełen załadunek środka transportu Wykonawcy”.

 2727/2022/Pytanie 4
Jaki mamy termin na odbiór od momentu zgłoszenia?
Odpowiedź 2727/2022/Pytanie 4
Patrz SWZ Część II – opis przedmiotu zamówienia
,,Odbiór nastąpi w terminie 10 dni roboczych od daty wysłania dyspozycji odbioru”

 2727/2022/Pytanie 5
Załadunek po Państwa stronie?
Odpowiedź 2727/2022/Pytanie 5
Patrz SWZ Część II – opis przedmiotu zamówienia
,,Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego, zaś zabezpieczenie ładunku na czas transportu i transport po stronie Wykonawcy”

 2727/2022/Pytanie 6
Czy mniejsze gabarytowo przedmioty są np. w big bagach czy luzem?
Odpowiedź 2727/2022/Pytanie 6
Odpady mniejszych gabarytów są pakowane w BIG-BAGI lub na paletach owinięte folią.

 2727/2022/Pytanie 7
Czy do transportu świetlówki będziecie wkładać do tub tranpsortowych?
Odpowiedź 2727/2022/Pytanie 7
Odpady takie jak świetlówki pakowane są na paletach owinięte folią.

 2727/2022/Pytanie 8
Dotychczas jaki +/- % elektroniki był niekompletny?
Odpowiedź 2727/2022/Pytanie 8
Patrz SWZ Część II – opis przedmiotu zamówienia
„Odpad stanowią lodówki bez agregatu, duże niekompletne AGD (pralki, zmywarki, suszarki), niekompletne telewizory, świetlówki, tonery, balast odpadów zużytego sprzętu bezpieczny i niebezpieczny.”

 2727/2022/Pytanie 9
Ile zazwyczaj jest odbiorów na rok?
Odpowiedź 2727/2022/Pytanie 9
Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić ilości odbioru w ciągu roku. Ilość należy od rodzaju środka transportu Wykonawcy.