środa, 09 listopad 2022 08:25

Dostawa oleju napędowego do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Napisane przez Joanna Kłoczko

Przetarg nieograniczony na usługę: Dostawę oleju napędowego do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2722/3/2022

Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2022r. poz. 1710) 

Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.11.2022 roku, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09.11.2022r.

ID postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-aa2fdbf3-5c22-11ed-8832-4e4740e186ac  

Link do postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-aa2fdbf3-5c22-11ed-8832-4e4740e186ac

Pobierz:

Ogłoszenie_o_zamowieniu

SWZ_pdf

Zalacznik_1_Formularz_ofertowy

Załacznik_2_Edytowalna_wersja_JEDZ

JEDZ_instrukcja

Zalacznik_3_dot._wykluczenia_z_art_5k

Zalacznik_4_grupa_kapitalowa

Zalacznik_5_oswiadczenie_dot_aktualnosci_informacji_zawartych_w_oswiadczeniu_o-ktorych_mowa_w_art_125_upzp

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pobierz:
Ogloszenie

Wybór oferty - 28.12.2022r.
Pobierz:
Informacja_o_wyborze

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz
zestawienie ofert

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Pobierz:
Informacja_o_kwocie_na_sfinansowanie_zamowienia