poniedziałek, 13 luty 2023 08:41

Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady

Napisane przez Joanna Kłoczko

Przetarg nieograniczony na usługę: Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2730/2023

Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2022r. poz. 1710) 

Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.02.2023 roku, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.02.2023r.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-470d0de0-a785-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Link do e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-470d0de0-a785-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Pobierz:

Ogloszenie_o_zamowieniu

SWZ_doc

SWZ_pdf

Formularz_ofertowy_cz_I

Formularz_ofertowy_cz_II

Formularz_ofertowy_cz_IIII

Formularz_ofertowy_cz_IV

Formularz_ofertowy_cz_V

Zalacznik_2_JEDZ

Instrukcja_wypelniania_formularza_JEDZ

Zalacznik_3_oswiadczenie_dot_przeslanek_wykluczenia_art_5k

Zalacznik_4_oswiadczenie_podmiotu_udostepniajacego

Zalacznik_5_grupa_kapitalowa

Zalacznik_6_oswiadczenie_o_aktualnosci_informacji

Zalacznik_7_wykaz_dostaw


Informacja z otwarcia ofert

Pobierz informacja z otwarcia ofert po poprawieniu omyłki:
Informacja_z_otwarcia_po_poprawieniu_omyłki

Pobierz:
Informacja_z_otwarcia_ofert


Kwota na sfinansowanie zamówienia

Pobierz:

Informacja_o_kwocie_na_sfinansowanie_zamówienia


Pytania i odpowiedzi

Pytania_i_odpowiedzi_2023_03_06

Pytania_i_odpowiedzi_2023_03_03

Pytania_i_odpowiedzi_2023_02_21