środa, 21 czerwiec 2023 09:00

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Napisane przez Joanna Kłoczko

Przetarg na dostawę pn. Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2512/2023

Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2022r. poz. 1710).

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.06.2023r.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-7fafa238-100d-11ee-9355-06954b8c6cb9

Link do e-zamowienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7fafa238-100d-11ee-9355-06954b8c6cb9

Pobierz:

Ogloszenie_o_zamówieniu

SWZ_doc

SWZ_pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Pobierz:

Ogloszenie


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz:

informacja

Informacja z otwarcia ofert
Pobierz:
zestawienie_ofert

zestawienie_ofert_po_poprawieniu_oczywistych_omylek_rachunkowych


Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia
Pobierz:
Kwota_na_sfinansowanie

Pytania i odpowiedzi

Pytania_i_odpowiedzi_2023_06_27

Pytania_i_odpowiedzi_2023_06_26