wtorek, 05 wrzesień 2023 08:59

Usługa rozstawienia mieszkońcom MZM-GO pojemników na odpady komunalne.

Napisane przez Joanna Kłoczko

Przetarg nieograniczony na usługę: Usługa rozstawienia mieszkańcom Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami pojemników na odpady komunalne.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2731/2023

Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2022r. poz. 1710) 

Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31.08.2023 roku, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05.09.2023r.

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-f60bfe9a-47e8-11ee-9aa3-96d3b4440790

Link do e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f60bfe9a-47e8-11ee-9aa3-96d3b4440790

Pobierz:

Ogloszenie_o_zamowieniu

SWZ_doc

SWZ_pdf

JEDZ_instrukcja

Zalacznik_2_JEDZ

Zalacznik_6_lista_lokalizacji