czwartek, 26 październik 2023 12:05

Przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024 - zapytanie ofertowe

Napisane przez Joanna Kłoczko


Dotyczy: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024.

 

Szanowni Państwo!

Zwracam się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i 2024r.

Spółka została powołana 7 grudnia 2009r w celu realizacji zadań własnych jedynego udziałowca Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku w zakresie zadań własnych gmin Związku dotyczących zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w tym budowy, utrzymania i eksploatacji urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także ochrony środowiska.
Od dnia 14.10.2013r. Spółka rozpoczęła eksploatację i działalność podstawową. Głównym klientem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. jest Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami.

Termin realizacji zamówienia :
1.  za rok 2023 - 01.12.2023 - 17.05.2024
2.  za rok 2024 - 01.12.2024 - 16.05.2025

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem za każdy rok przeprowadzonego badania finansowego na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni po przeprowadzeniu badania i oceny sprawozdania finansowego.

Spółka planuje podpisać umowę z biegłym rewidentem w terminie umożliwiającym udział w inwentaryzacji, która rozpocznie się w drugiej połowie listopada 2023r.

W przypadku zmiany przepisów Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia drugiego badania i oceny sprawozdania finansowego.

Dane Spółki:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69
11-500 Giżycko

Symbol PKD 3821Z
REGON 280470190
NIP 8451958301

Rachunek zysków i strat, bilans: Złącznik nr 1
Ilość dokumentów księgowych: około 3300
Zatrudnienie: około 89 osób.

Kryterium oceny oferty: cena 100%

Oferty zawierające cenę, termin wykonania i oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 należy złożyć w zamkniętych kopertach oznaczonych ,,Badanie sprawozdania finansowego” opatrzone pieczątką Wykonawcy. Oferty należy złożyć pisemnie lub w formie elektronicznej na adres: 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. – Spytkowo 69,
11-500 Giżycko, budynek administracyjny pok. Nr A-02 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 17.11.2023r.

 

Osoba do kontaktu: Anna Goliasz , telefon: +48 87 555 54 26, kom. +48 608 476 98 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Załączniki:
Zapytanie_ofertowe
Załącznik nr 1 rachunek zysków i strat, bilans (za poprzedni rok obrachunkowy i na koniec IX 2023r.):
Bilans
RZiS
Załącznik nr 2 wzór oświadczeniaInformacja o wyborze oferty

Pobierz:
Wybor_oferty