poniedziałek, 20 listopad 2023 09:36

Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12.

Napisane przez Joanna Kłoczko

Przetarg nieograniczony na usługę: Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2721/2023

Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2023r. poz. 1605) 

Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.11.2023 roku, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.11.2023r.

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-bed729e0-7ee0-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Link do e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bed729e0-7ee0-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Pobierz:

Ogloszenie_o_zamowieniu

SWZ_pdf

JEDZ_wersja_edytowalna

Instrukcja_wypelnienia_JEDZ

SWZ_doc

Pytania i odpowiedzi

Pytania_i_odpowiedzi_2023_11_21