środa, 03 styczeń 2024 09:01

Dostawa paliw do ZUOK Spytkowo Sp. z o.o.

Napisane przez Joanna Kłoczko

Przetarg nieograniczony na: Dostawa paliw do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2722/2/2023

Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2023r. poz. 1605, ze zm.) 

Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.12.2023 roku, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.01.2024r.

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-1130c244-a562-11ee-953e-c2ea26915e21

Link do e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1130c244-a562-11ee-953e-c2ea26915e21

Pobierz:

Ogloszenie_o_zamowieniu

SWZ_doc

SWZ_pdf

Edytowalna_wersja_JEDZ

Instrukcja_wypelnienia_JEDZ


Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia

Wybór oferty_CZĘŚĆ_2
Pobierz:
Wybor oferty czesc_2_2024_02_26Unieważnienie postępowania_CZĘŚĆ_1
Pobierz:
Informacja_o_uniewaznieniu_czesc_1_2024_02_26Informacja z otwarcia ofert dodatkowych
Pobierz:
zestawienie_ofert_dodatkowych


Informacja z otwarcia ofert

Pobierz:
Zestawienie_ofert


Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Pobierz:
Kwota_na_sfinansowanie