wtorek, 05 marzec 2024 09:45

Dostawa oleju napędowego do ZUOK Spytkowo

Napisane przez Joanna Kłoczko

Przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju napędowego do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2722/2024

Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. 2023r. poz. 1605, ze zm.) 

Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.03.2024 roku, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05.03.2024r.

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-f6ff5ab5-d9fc-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

Link do e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f6ff5ab5-d9fc-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

Pobierz:

Ogloszenie_o_zamowieniu

SWZ_doc

SWZ_pdf

Edytowalna_wersja_JEDZ

Instrukcja_wypelnienia_JEDZ


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Pobierz:
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia


Informacja o wyborze oferty
Pobierz:
Wybor_oferty

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz:
zestawienie_ofert


Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia
Pobierz:
Kwota_na_sfinansowanie

Pytania i odpowiedzi

pytania_i_odpowiedzi_2024_03_06