środa, 13 marzec 2024 09:42

Dostawa opon do pojazdów i maszyn ZUOK Spytkowo Sp. z o.o.

Napisane przez Joanna Kłoczko

Przetarg na dostawę pn. ,,Dostawa opon do pojazdów i maszyn Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o."

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2725/2024

Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2023r. poz. 1605, ze zm.) 

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.03.2024 roku.

Indentyfikator postępowania: ocds-148610-40e0c24a-e10d-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

Link do e-zamowienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-40e0c24a-e10d-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

Pobierz:

Ogloszenie_o_zamowieniu

SWZ_doc

SWZ_pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Pobierz:

Ogloszenie

Informacja o unieważnieniu postępowania Część 1, Część 2, Część 3

Pobierz:

Informacja


Informacja z otwarcia ofert:

Pobierz:
zestawienie_ofert

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Pobierz:
Kwota na sfinansowanie


Pytania i odpowiedzi

Pytania_i_odpowiedzi_2024_03_21

Pytania_i_odpowiedzi_2024_03_18