środa, 27 marzec 2024 12:30

Dostawa opon do pojazdów i maszyn Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Napisane przez Joanna Kłoczko

Przetarg na dostawę pn. ,,Dostawa opon do pojazdów i maszyn Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o."

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2725/2/2024

Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2023r. poz. 1605, ze zm.) 

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.03.2024 roku.

Indentyfikator postępowania: ocds-148610-6974c747-ec25-11ee-b4e0-4ac387c144e3

Link do e-zamowienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6974c747-ec25-11ee-b4e0-4ac387c144e3

Pobierz:

Ogloszenie_o_zamowieniu

SWZ_docx

SWZ_pdfOgłoszenie o wyniku postępowania
Pobierz:
wynik_postepowania

Unieważnienie postępowania część 2

Pobierz:

Uniewaznienie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1 oraz część 3

Pobierz:

Informacja


Informacja z otwarcia
Pobierz:
zestawienie_ofert

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:
Pobierz:
Kwota_na_sfinansowanie