czwartek, 04 kwiecień 2024 07:52

Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12

Napisane przez Joanna Kłoczko

Przetarg nieograniczony na usługę: Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2721/2024

Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2023r. poz. 1605, ze zm) 

Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.04.2024 roku, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.04.2024r.

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-0e88fba3-f0e1-11ee-b016-82aaee56c84c

Link do e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0e88fba3-f0e1-11ee-b016-82aaee56c84c

Pobierz:

Ogloszenie_o_zamowieniu

SWZ_pdf

SWZ_doc

JEDZ_wersja_edytowalna

Instrukcja_wypelnienia_JEDZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pobierz:

ogloszenie

Informacja o wyborze oferty
Pobierz:
wybor_oferty

Informacja z otwarcia ofert po poprawieniu omyłki
Pobierz:

zestawienie_ofertInformacja z otwarcia ofert
Pobierz:
zestawienie_ofert

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Pobierz:
Kwota_na_sfinansowanie

Pytania i odpowiedzi

Pytania_i_odpowiedzi_2024_04_22

Pytania_i_odpowiedzi_2024_04_08