wtorek, 23 kwiecień 2024 12:09

Dostawa opon do pojazdów i maszyn ZUOK Spytkowo

Napisane przez Joanna Kłoczko

Przetarg na dostawę pn. ,,Dostawa opon do pojazdów i maszyn Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o."

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2725/3/2024

Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2023r. poz. 1605, ze zm.) 

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.04.2024 roku.

Indentyfikator postępowania: ocds-148610-8be06871-0161-11ef-885b-8267c0608453

Link do e-zamowienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8be06871-0161-11ef-885b-8267c0608453

Pobierz:

ogloszenie_o_zamowieniu

SWZ_pdf

SWZ_doc

Ogłoszenie_o_wyniku_postępowania
Pobierz:
wynik_postepowania


Informacja o wyborze oferty
pobierz:
wybor_oferty


Informacja z otwarcia ofert
Pobierz:,
zestawienie_ofert

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia
Pobierz:
Kwota_na_sfinansowanie