piątek, 10 maj 2024 08:31

Remont placu i rozbudowa parkingu na terenie ZUOK Spytkowo Sp. z o.o.

Napisane przez Joanna Kłoczko

Przetarg na roboty budowlane pn. ,,Remont placu i rozbudowa parkingu na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o."

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2726/2024

Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2023r. poz. 1605, ze zm.) 

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.05.2024 roku.

Indentyfikator postępowania: ocds-148610-46316b88-0e93-11ef-b4f6-06f4b0c1d0b5

Link do e-zamowienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-46316b88-0e93-11ef-b4f6-06f4b0c1d0b5

Pobierz:

Ogloszenie_o_zamowieniu

Zalacznik_7_dokumentacja_projektowa

SWZ_pdf

SWZ_doc


Ogłoszenie o wyniku postępowania:
Pobierz:
wynik_postepowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz:

wybor_oferty

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz:

zestawienie_ofert

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Pobierz:
kwota_na_sfinansowanie