piątek, 24 maj 2024 06:20

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC 18 ton wyposażonego w urządzenie hakowe

Napisane przez Joanna Kłoczko

Przetarg nieograniczony na dostawę: ,,Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC 18 ton wyposażonego w urządzenie hakowe"

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2727/2024

Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2023r. poz. 1605, ze zm) 

Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.05.2024 roku, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.05.2024r.

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-ad01bedd-1814-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

Link do e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ad01bedd-1814-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

Pobierz:
Ogloszenie_o_zamowieniu

SWZ_docx
SWZ_pdf

Zalacznik_2_JEDZ_doc

Zalacznik_8_Szczegolowa_charakterystyka_techniczna_i_minimalne_wymagania_techniczne_pdf

Zalacznik_9_instrukcja_wypelnienia_formularza_JEDZ_pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz:

informacja


Informacja z otwarcia ofert
Pobierz:
zestawienie ofert


Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Pobierz:
Kwota_na_sfinansowanie

Pytania i odpowiedzi

Pytania_i_odpowiedzi_2024_06_17

Pytania_i_odpowiedzi_2024_06_12

Pytani_i_odpowiedzi_2024_06_05