• lake-1609598_1920.jpg

Articles

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w procedurze zapytania o cenę pn.:

Odbiór surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych”

Opis:
Przedmiotem oferty jest zakup i odbiór od Spółki surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych wymienionych poniżej: