czwartek, 24 wrzesień 2020 08:10

Dostawa łyżki rozdrabniającej

Napisane przez Joanna Kłoczko

Przekazanie ogłoszenia - Dostawa fabrycznie nowej łyżki rozdrabniającej do ładowarki kołowej New Holland W170.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2724/3/2020

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843).

Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.09.2020r., któremu nadano numer referencyjny: 2020-125367.

Identyfikator postępowania: 8e229d29-ee3f-4909-91ae-b909b733b324

Pobierz:

Ogloszenie_przekazane

Ogloszenie_opublikowane

SIWZ_odt

SIWZ_pdf

Klucz_publiczny

JEDZ_doc

JEDZ_pdf