wtorek, 16 październik 2018 08:28

Szkolenie z zakresu PPOŻ w ZUOK Spytkowo

Napisała

Zasady bezpieczeństwa pożarowego i okazja do wymiany doświadczeń w ZUOK Spytkowo

Zasady bezpieczeństwa z zakresu PPOŻ w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych - to główny temat szkolenia zorganizowanego w ostatni czwartek, 27 września, w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. Przedstawiciele branży gospodarowania odpadami dyskutowali m.in. o ochronie przeciwpożarowej i nowych wymogach stawianych zakładom przez firmy ubezpieczeniowe.

Na szkoleniu pojawili się przedstawiciele RIPOK-ów, menadżerowie zajmujący się gospodarką odpadami i wszyscy zainteresowani kwestiami bezpieczeństwa w zakładach przetwarzania odpadów. Głównym celem wydarzenia była wymiana doświadczeń oraz zapoznanie się z najnowszymi kierunkami zmian w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. na temat poprawy i polepszenia zabezpieczeń, głównie w kontekście pożarów, pojawiających się ostatnio w wielu lokalizacjach składowania odpadów. W tym zakresie jedną z dyskusji poświęcono ubezpieczycielom oraz nowym przepisom w znowelizowanej we wrześniu ustawie o odpadach.

W myśl nowego prawa każdy, kto działa w oparciu o pozwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów będzie musiał ubezpieczyć się na wypadek pokrycia kosztów ewentualnego usuwania negatywnych skutków szkód w środowisku. W niektórych przypadkach kwoty ubezpieczeń mogą być wielomilionowe. Stąd podczas spotkania debatowano m.in. na temat najbardziej efektywnych form ubezpieczania się oraz możliwościach optymalizowania zabezpieczeń roszczeń pod kątem kosztowym. Na ten temat prezentację przedstawiła Hanna Rudolf z firmy Mentor S.A.

Prezes ZUOK Spytkowo, Paweł Lachowicz w swojej prezentacji opowiadał z kolei o Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie jako organizacji, w której prowadzone są od wielu lat różnorodne działania w zakresie ochrony ppoż. ZUOK Spytkowo jest obiektem wyposażonym w najnowsze technologie, pozwalające na maksymalizację odpadów skierowanych do recyklingu oraz minimalizację odpadów przeznaczonych do składowania. To zakład z instalacją bardzo dobrze przygotowaną na ewentualne zagrożenia związane z pożarami.

O skutecznej ochronie zakładów unieszkodliwiania odpadów w branży komunalnej opowiadali także Tomasz Ignaczak i Tomasz Marciniak z firmy Multimon Polska Sp. z o.o. zajmującej się budową automatycznych systemów ppoż. Z kolei tematykę detekcji dymu np. w sortowniach przybliżał Tadeusz Markiewicz z firmy Quality07, dystrybutora uniwersalnych detektorów dymu oraz prowadzącej działania konsultingowe dotyczące tego typu urządzeń.

Wspólne spotkanie było również okazją do zwiedzania zakładu w Spytkowie. Na zakończenie wydarzenia odbył się rejs krajoznawczy po Wielkich Jeziorach Mazurskich. Uczestnicy zgodnie uznali, że szkolenie było nie tylko dobrze zorganizowane, ale pozwoliło im dobrze wykorzystać czas - można było porozmawiać zarówno o wyzwaniach zawodowych, jak i o przyszłości branży gospodarki odpadami.

Dziękujemy za udział!