piątek, 25 sierpień 2023 08:07

Usługa sprzątania - zaproszenie do składania ofert

Napisane przez Joanna Kłoczko

Zaproszenie do składania ofert na usługę sprzątania w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego (Zleceniodawcy)

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
NIP 8451958301; REGON 280470190
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147
Telefon: +48 87 555 54 13 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. URL: http://zuokspytkowo.pl/

Lokalizacja zakładu: Spytkowo 69, 11-500 Giżycko

Położenie geograficzne: DMS: N54°05´20,24” E21°48´07,37” Lat Lng: N 54,088951° E 21,80205°

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie nie podlega stosowaniu przepisów ustawy z dna 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia postępowania lub jego zamkniecie bez wybrania którejkolwiek z ofert.


3. Termin wykonania zamówienia

 Od 01.11.2023 do 31.10.2024

4. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

 1. Utrzymanie czystości w pomieszczeniach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. :
 1. a) usługę utrzymania czystości w pomieszczeniach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. budynek administracyjny, socjalny, portiernia i warsztat
  Wykonanie usługi kompleksowego sprzątania powinno odbywać się codziennie w dni pracujące zakładu poza godzinami pracy

- Zleceniobiorca zapewni środki czystości niezbędne do wykonania usługi.

- utrzymanie czystości sprzętu AGD

- uzupełnienie przez Zleceniobiorcę środków higienicznych oraz wszystkich środków czystości (papier toaletowy, mydło antybakteryjne w płynie, ręczniki papierowe do wycierania rąk, kostki zapachowe do WC, odświeżacze do WC, płyn do mycia podłóg, płyn do mycia naczyń, worki do koszy, worki do odkurzacza, środki do czyszczenia zlewów, muszli klozetowych, drzwi, parapetów, preparaty do mebli biurowych, płynów do mycia okien, preparaty do mycia fug, glazury, terakoty, kabin),

- odkurzanie powierzchni dywanowych,

- mycie podłóg i ścian wyłożonych terakotą, glazurą, wykładziną PCV, w tym mycie fug,

- opróżnianie koszy i wymian worków na śmieci,

- mycie wszelkich urządzeń sanitarnych, zmywanie i dezynfekcja toalet i ich wyposażenia, uzupełnianie środków higienicznych,

- utrzymanie czystości powierzchni przeszklonych,

- bieżącym doczyszczaniu wszelkich widocznych zabrudzeń,

- ogólne utrzymanie czystości.

Oraz

- dwa razy w tygodniu: wycieranie kurzu z mebli biurowych oraz sprzętu biurowego tj. komputerów, kserokopiarek, faxów, niszczarek oraz telefonów,

- bieżące utrzymanie czystości (nie rzadziej niż raz na kwartał) powierzchni pionowych tj. okien, drzwi,

- raz w roku: pranie wykładzin dywanowych.

 Uwaga: Liczba pracowników na bieżąco korzystających z materiałów higienicznych (tj. papier toaletowy, ręczniki papierowe oraz mydło w płynie) wynosi około 80 osób.

 1. b) usługa sprzątania i dezynfekcji 4 kabin do segregacji odpadów.

Wykonanie usługi powinno poza godzinami pracy zakładu.

- Zleceniobiorca zapewni środki czystości niezbędne do wykonania usługi. Koszt zakupu środków dezynfekujących leży po stronie Zleceniobiorcy. Środek do dezynfekcji kabin zapewni Zleceniodawca.

- raz na koniec tygodnia roboczego zakładu: mycie ścian, okien wewnętrznych, podłóg, taśm, zsypów, drzwi i ich dezynfekcja

Po każdej dezynfekcji obowiązkiem Zleceniobiorcy będzie pisemne potwierdzenie w rejestrze wykonania usługi dezynfekcji

- raz w miesiącu: mycie okien zewnętrznych oraz sufitów wewnętrznych kabin

Wykaz kabin sortowniczych:
- kabina wstępna: powierzchnia 16m2, wysokość 3m

- kabina główna: podzielona na 2 części: powierzchnia 108m2, wysokość 3m,

- kabina selektywna: powierzchnia 35m2, wysokość 3m.

 1. c) Kompleksowa usługa sprzątania kabin pojazdów ZUOK Spytkowo (w tym pranie tapicerek, mycie szyb i podłóg, mycie i konserwacja desek rozdzielczych).

Wykonanie usługi powinno odbywać się poza godzinami pracy zakładu, zgodnie z ustaleniami.

- Zleceniobiorca zapewni środki czystości niezbędne do wykonania usługi.

Koszt zakupu środków dezynfekujących leży po stronie Zleceniobiorcy.

- usługa będzie wykonywana raz w roku, zgodnie z ustaleniami.

Wykaz pojazdów ZUOK Spytkowo:

- samochód ciężarowy DAF LF55

- samochód ciężarowy DAF CF75

- samochód ciężarowy DAF FA LF290

- 4 samochody dostawcze Renault Master

- koparka przeładunkowa TEREX ECOTEC TWH216

- ciągnik Zetor Forterra

- ładowarka W130C

- ładowarka W170C

- ładowarka L200-C200

-ładowarka Liugong 848H

- kompaktor Bomag BC572RB-2

- dwa wózki widłowe

 1. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzania w każdym czasie kontroli wykonywanej usługi sprzątania, która będzie oceniana zgodnie z kartą oceny usług sprzątania pomieszczeń ZUOK Spytkowo (załącznik).

5. Dodatkowe informacje o zmówieniu

Do Zleceniobiorcy należy ocena ilości roboczogodzin potrzebnych do wykonania usługi.

UWAGA! Co do zasady dniami pracującymi zakładu są dni od poniedziałku do piątku.

Zleceniobiorca przewiduje możliwość zmiany dni roboczych usługi sprzątania tj. sprzątanie odbywać się będzie od poniedziałku do soboty.

Zmiana dni roboczych usługi sprzątania będzie wiązała się ze zmianą wynagrodzenia zgodnie ze złożoną przez Zleceniobiorcę ofertą i nie wymaga zmiany umowy.

6. Wymagania Zleceniodawcy

 Zleceniobiorca zobowiązany jest przestrzegać instrukcji przeciwpożarowej obowiązującej na terenie zakładu (załącznik) oraz procedury w sprawie działań prewencyjnych dotyczącą współpracy z firmami zewnętrznymi (załącznik).

7. Informacje dotyczące oferty

 Oferta powinna zawierać zryczałtowaną miesięczną stawkę, obejmującą wszystkie czynności z pkt. 4 zapytania ofertowego

Termin składania ofert:
Ofertę należy przedłożyć do dnia 01.09.2023r. w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail)

na adres:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., Spytkowo 69, 11-500 Giżycko, tel. +48 87 555 54 13 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kryteria oceny ofert:

100% cena

Ocena punktowa kryterium „cena” będzie obliczana wg następującej formuły:

 

                              Wartość oferty najtańszej (brutto)
Ocena oferty X = ….............................................................. x 100

                              Wartość oferty ocenianej (brutto)                                  

 

8. Rozliczenie

Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest przekazanie Zamawiającemu bez uwag i zastrzeżeń
protokołu z wykonanych prac podpisanego przez obie strony wraz z rejestrem wykonania usługi dezynfekcji kabin do segregacji odpadów.

Praca będzie rozliczana miesięcznie na podstawie przedstawionej faktury z terminem płatności 14 dni od dnia jej przekazania Zleceniodawcy. 

9. Informacje dodatkowe

UWAGA! Zleceniodawca umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca wykonania przedmiotu zamówienia w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego, osoba do kontaktu: Joanna Kłoczko tel. +48 87 555 54 13, lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Joanna Kłoczko tel. +48 87 555 54 13 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10. Załączniki

 1. Formularz ofertowy
 2. Wykaz pomieszczeń do sprzątania
 3. Rzuty kondygnacji budynków
 4. Rzuty kabin sortowniczych
 5. Instrukcja przeciwpożarowa
 6. Procedura z firmami zewnętrznymi
 7. Karta oceny usługi sprzątania
 8. Projekt umowy
 9. Zapytanie ofertowe

Wybór oferty

Pobierz:
Powiadomienie_o_wyborze_oferty