wtorek, 31 październik 2023 08:41

Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu ZUOK Spytkowo

Napisane przez Joanna Kłoczko

Przetarg na usługę pn. Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie".

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2729/2023

Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2023r. poz. 1605) 

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.10.2023 roku.

Indentyfikator postępowania: ocds-148610-4c605067-718a-11ee-9aa3-96d3b4440790

Link do e-zamowienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4c605067-718a-11ee-9aa3-96d3b4440790

Pobierz:

Ogloszenie_o_zamowieniu

SWZ_doc

SWZ_pdf

Zalacznik_6_Instrukcja_bezpieczenstwa_pozarowego

Zalacznik_7_ZarzadzenieInformacja z otwarcia ofert po poprawieniu omyłek
Pobierz:
Informacja_z_otwarcia_po_poprawieniu

 

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz:
informacja_z_otwarciaKwota na sfinansowanie zamówienia

Pobierz:
kwota_na_sfinansowaniePytania i odpowiedzi

Pobierz:
Pytania_i_odpowiedzi_2023_11_06