piątek, 14 czerwiec 2024 08:20

Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12.

Napisała

Przetarg nieograniczony na usługę: Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2721/2/2024

Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2023r. poz. 1605, ze zm) 

Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.06.2024 roku, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.06.2024r.

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-bdbee751-2889-11ef-a458-c2a7c3d67e03

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bdbee751-2889-11ef-a458-c2a7c3d67e03

Pobierz:

Ogloszenie_o_zamowieniu

SWZ_doc

SWZ_pdf

Zalacznik_nr_2_JEDZ

Instrukcja_wypelniania_JEDZ


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz:

wybor_oferty

Informacja z otwarcia ofert
Pobierz:
zestawienie_ofert


Kwota na sfinansowanie zamówienia

Pobierz:
kwota_na _sfinansowaniePytania i odpowiedzi

Pytania_i_odpowiedzi_2024_06_18