admin

admin

wtorek, 05 luty 2019 14:21

Rodo

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:Administratorem danych osobowych jest:

 1. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., 
  Spytkowo 69, 11-500 Giżycko, NIP 8451958301, REGON 280470190, 
  tel. +48 87 555 54 10, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
 3. a)w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w zakresie świadczonych przez Administratora danych usług;
 4. b)gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym: obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych;
 5. c)gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią;
 6. d)w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego obiektów wykorzystując monitoring wizyjny, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
 7. Odbiorcami danych są: podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, a więc dostawcy rozwiązań IT, podmioty wspierające prowadzenie przez nas działań marketingowych, osoby, które - z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego - mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy), ale również podmioty trzecie zapewniające usługi, kurierskie, prawne, pocztowe.
 8. W związku ze świadczeniem przez Administratora danych usług publicznych w dziedzinie gospodarki odpadami w ramach zadań własnych gmin, dane osobowe będą udostępniane Mazurskiemu Związkowi Międzygminnemu - Gospodarka Odpadami w Giżycku.
 9. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dla osób, których dane dotyczą, dostępne są w siedzibie ZUOK Spytkowo.
 10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
 11. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:
 12. a)dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania;
 13. b)dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy będą przetwarzane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi terminów przedawnienia;
 14. c)dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania;
 15. d)wizerunek zarejestrowany za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego przez okres do 30 dni.
 16. Podanie danych jest warunkiem udokumentowania zawarcia umowy dokumentem imiennym, wydawanym na żądanie klienta. Odmowa podania danych uniemożliwia wystawienie faktury lub rachunku.
 17. Administrator danych dokonuje profilowania danych osobowych uzyskanych w związku z nawiązaniem z nim kontaktu, zawarciem umowy jej wykonaniem lub przetwarzaniem danych osobowych w celu lub celach określonych w punkcie 3. Posiadacie Państwo prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 18. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje inspektor ochrony danych:

       Aneta Wawrzos

       Tel.: +48 87 555 54 13

       e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wtorek, 12 październik 2010 14:01

Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W SPYTKOWIE

Widok na halę sortowniBudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie koło Giżycka jest najważniejszym elementem projektu "Regionalny system gospodarski odpadami Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez tworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami", realizowanego przez Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku. W ramach procesu inwestycyjnego zarejestrowana została spółka komunalna Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Spytkowo", która będzie realizowała całość przedsięwzięcia, a następnie eksploatowała wybudowany zakład.

środa, 04 sierpień 2010 10:49

Dofinansowanie inwestycji

30 lipca 2010 Giżycko. Największa inwestycja ekologiczna w regionie

Paweł Lachowicz i wiceprezes WFOŚiGW - mgr Maria Sokoll wymieniają się podpisanymi dokumentami.W piątek 30 lipca w Urzędzie Miejskim w Giżycku uroczyście podpisana została umowa na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie pod Giżyckiem.

poniedziałek, 02 sierpień 2010 11:21

Obsługa biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu przedmiotowe znajdujące się po lewej stronie. Jest ono podzielone na kategorie.
Po wybraniu interesującej kategorii należy wybrać temat, a następnie tytuł elementu, aby go przeczytać.